Schriftelijke vragen Invalidenparkeerplaatsen

Van de fractie geplaatst op woensdag 26 november 2003 door Alex van Leeuwen

Trefwoorden: Binnenstad, invalidenparkeerplaatsen

Enige weken hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de invalidenparkeerplaatsen in de binnenstad. Dit is het antwoord van het college:

In antwoord op uw vragen delen wij u het volgende mee.

1. Is het mogelijk om bouwketen en -containers op een andere plaats te zetten, zodat de mensen met een functiebeperking blijvend van de invalidenparkeerplaatsen gebruik kunnen maken?

Antwoord: Ja, dat is vrijwel altijd mogelijk. In de meeste vergunningen voor het plaatsen van containers staat aangegeven dat het niet is toegestaan om een container op een gehandicaptenparkeerplaats of een runshopplaats neer te zetten. Regelmatig worden locaties uitgezocht en onder begeleiding van controleurs in de stad geplaatst. Daar waar voldoende ruimte is, wordt geen parkeerruimte geofferd.

2. Kan er in het vervolg zorgvuldiger om gegaan worden met de beschikbaarheid van invalidenparkeerplaatsen?

Antwoord: Ja, zie vraag 1. Er is reeds zorgvuldig mee omgesprongen, maar voortaan zal alleen bij hoge uitzondering de invalidenparkeerplaats worden ingeleverd en daarbij worden er plaatsen gecompenseerd in de directe omgeving.

De locaties die u als voorbeeld hebt zijn grote bouwlocaties in relatie tot de omgeving. De genoemde container bij de Nieuwe Kerk is gecompenseerd, maar er wordt alsnog gepoogd deze container op een andere plaats te zetten. De locatie op de kop van de Koornmarkt betreft een zeer grote ingreep van opticien Van Leeuwen en kan momenteel niet meer worden teruggedraaid.

3. Wanneer worden de toezeggingen van wethouder Grashoff naar aanleiding van de behandeling van de VVD-moties over spreiding van invalidenparkeerplaats aan de zuid-/zuidwestzijde van het centrum uitgevoerd? (De bedoelde betere spreiding zou plaatsvinden door het hersitueren van de twee extra gerealiseerde invalidenparkeerplaatsen op de Oude Delft bij het Hoogheemraadschap)

Antwoord: Naar aanleiding van de motie is begin januari 2003 één invalidenparkeerplaats op de Oude Delft opgeheven en één invalidenparkeerplaats op de kop Koornmarkt / Oude Langendijk gerealiseerd. Onlangs is alsnog actie ondernomen om een tweede plaats op de Koornmarkt te regelen. Het verkeersbesluit is inmiddels genomen en daarmee kan op korte termijn een 2e invalidenparkeerplaats op Koornmarkt gerealiseerd en er een op de Oude Delft opgeheven worden.

De VDF (Vereniging Delftenaren met een Functiebeperking) is overigens niet gelukkig met deze aanpassingen. Zij vindt de locatie Koornmarkt ongeschikt voor invalidenparkeerplaatsen, omdat de breedte van de plaatsen op de Koornmarkt te klein is, waardoor deze niet voldoen aan de daaraan te stellen normen. Dit is onder andere reden geweest voor de vertraging van de uitvoering van de motie.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Delft,

Het is jammer dat de VDF de locatie Koormmarkt ongeschikt vind, Ik ben van mening dat mensen met een fuctiebeperking maar zonder rolstoel juist zo dicht mogelijk bij de binnenstad moeten kunnen parkeren. Zij hebben geen extra grote parkeerplaats nodig.

Alex van Leeuwen

     
© 2016 VVD Delft  |  Colofon  |  RSS | Sitemap