Welkom

Welkom bij de VVD Delft

Laatste nieuws

Laden en lossen in de binnenstad

Van de fractie; geplaatst op maandag 24 oktober 2016 door Linda Böcker

In de commissievergadering Ruimte en Verkeer van 11 oktober jl. stond het laden in de Delftse binnenstad op de agenda. Het college werkt aan een protocol logistiek om in stappen het zwaar verkeer voor laden en lossen uit de binnenstad te weren. Het is zoeken naar de juiste balans.

Lees meer

Aantal ambtenaren in Delft daalt

Van de fractie; geplaatst op vrijdag 21 oktober 2016 door Bart Smals

In de commissievergadering van 6 oktober gaf de gemeentesecretaris een presentatie over de stand van zaken over organisatieontwikkeling van de gemeente Delft.

Al heel lang pleit de VVD voor het terugbrengen van het aantal ambtenaren. En het lijkt te lukken. De gemeentesecretar gaf een presentatie over het aantal ambtenaren door de jaren heen: van 1435 ambtenaren in 2004 zitten we nu op 800 en dat loopt in 2018 door naar 635.

Lees meer

Een brug is een brug

Van de fractie; geplaatst op donderdag 29 september 2016 door Hélène Bartelds

De Sebastiaansbrug houdt Delft en de commissie Ruimte en Verkeer (RV) al enige tijd bezig, zo ook afgelopen vergadering op dinsdag 20 september. In 2015 leek het even of de betrokken partijen niet (nooit) meer tot elkaar zouden komen. Gelukkig heeft wethouder Harpe (VVD) zich keer op keer ingezet voor dit dossier. Sinds Lennart Harpe zich met het dossier mag bemoeien lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. In de vergadering is de Samenwerkingsovereenkomst tussen MRDH, Provincie en Delft besproken.

Lees meer

Aankonding vertrek raadslid Hatte van der Woude

Van het bestuur; geplaatst op maandag 26 september 2016 door Wouter Labots

Hierbij informeren wij u over het aanstaande vertrek van Hatte van der Woude als raadslid per 10 november 2016. De brief die zij heeft gestuurd om haar ontslag aan te kondigen kunt u hier lezen.

Lees meer

Motie lege bussen

Van de fractie; geplaatst op zondag 25 september 2016 door Linda Böcker

In de commissievergadering Ruimte en Verkeer van 20 september sprak de raad over de route van buslijn 62. De oppositie en collegepartijen PvdA en GroenLinks dienden voor de zomer een motie in om lege bussen te laten rijden door de wijk Voorhof. De VVD vindt dit een niet uitlegbare verspilling van belastinggeld.

Lees meer

Meedenken over wonen in Delft?

Van het bestuur; geplaatst op maandag 19 september 2016

Gezelligheid: waar moeten de studenten wonen? Nieuwbouw in Delft: waaraan is nu echt behoefte? Wat is de relatie tussen lekker wonen, veel sociale woningbouw en openbare orde?

Meedenken over wonen in Delft? Kom naar het politiek café woonvisie, aanstaande woensdag vanaf 20.00 uur in Café Einstein (Spoorsingel 24).

Lees meer

Begroting 2017

Van de fractie; geplaatst op zondag 18 september 2016 door Bart Smals

Vorige week ontvingen wij de begroting 2017 van de gemeente Delft. Het eerste waar de VVD natuurlijk naar kijkt zijn de lokale lasten. Het is goed te lezen dat het college de eerder besloten stijging van de lasten voor 2017 niet door laat gaan en invoering van de hondenbelasting uitstelt.

Lees meer

Buitenhof: een ouderwets gebrek aan opvoeding

Van de fractie; geplaatst op maandag 12 september 2016 door Hatte van der Woude

Voor de zoveelste keer is de problematiek in Buitenhof besproken, deze keer in de commissie Sociaal Domein van 6 september 2016. Buitenhof is een wijk met jeugdoverlast, zoals we er veel meer kennen in Nederland. Wie heeft niet deze week de beelden van Poelenburg -een wijk in Zaandam- gezien, waar jongeren de politie treiterden en journalisten bedreigden? Poelenburg, een van de 40 beroemde Vogelaarwijken waar honderden miljoenen van uw belastinggeld in zijn geinvesteerd sinds 2008...

Lees meer

Raad kiest in meerderheid voor pappen en nathouden

Van de fractie; geplaatst op vrijdag 9 september 2016 door Bart Smals

Ons initiatiefvoorstel om het Delftse referendum af te schaffen is in de commissie behandeld. Vrijwel iedereen in de raad is het erover eens is dat de huidige referendumverordening niet doet waar het voor bedoeld is. Maar helaas durft niet iedereen het aan om daar dan ook consequenties aan te verbinden.

Lees meer

Schaf het Delftse referendum af

Van de fractie; geplaatst op woensdag 17 augustus 2016 door Bart Smals

De VVD Delft wil het referendum in Delft afschaffen. Referenda lijken op het eerste gezicht een sympathieke manier om inwoners van een stad (of een land) meer bij de politiek te betrekken. In Delft is gebleken dat het averechts werkt.

Lees meer

     
© 2016 VVD Delft  |  Colofon  |  RSS | Sitemap